Početna stranicaOsnovni pojmovi

Što je GDPR?

Što je GDPR i zašto je važan?

General Data Protection Regulation (GDPR) je EU-ov zakon o zaštiti osobnih podataka koji je stupio na snagu 25. svibnja 2018. godine. GDPR je važan jer pruža dodatnu zaštitu osobnih podataka građana EU-a i jača njihova prava u vezi s tim podacima.

GDPR je važan jer se bavi pitanjima zaštite osobnih podataka u digitalnom dobu. Sve više podataka se skuplja, obrađuje i koristi u različite svrhe, a GDPR pruža pravila i smjernice za sigurno i zakonito obrađivanje tih podataka.

GDPR je važan i za tvrtke jer im nameće obveze u vezi s obradom osobnih podataka, a nepoštivanje tih pravila može dovesti do visokih kazni. Tvrtke trebaju imati u vidu GDPR pri prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka svojih korisnika i zaposlenika.

Kako GDPR utječe na vaše podatke?

  • GDPR vam daje pravo znati što se događa s vašim osobnim podacima. To znači da svaka tvrtka koja prikuplja vaše osobne podatke mora vam dati jasne i razumljive informacije o tome što se s tim podacima radi, zašto se prikupljaju i kako će se koristiti.
  • GDPR vam daje pravo pristupa vašim osobnim podacima. To znači da imate pravo zatražiti od tvrtke koja prikuplja vaše podatke da vam pokaže sve podatke koje o vama imaju, kako biste mogli provjeriti je li točno i je li se obrađuju na zakonit način.
  • GDPR vam daje pravo ispravljanja vaših osobnih podataka. Ako otkrijete da tvrtka koja prikuplja vaše podatke ima neispravne ili nepotpune podatke o vama, imate pravo zatražiti da ih isprave.
  • GDPR vam daje pravo brisanja vaših osobnih podataka. Ako ne želite da tvrtka koja prikuplja vaše podatke ih dalje obrađuje, imate pravo zatražiti da ih izbriše. Međutim, postoje neke situacije u kojima tvrtka ne mora udovoljiti vašem zahtjevu za brisanjem, poput ako su podaci potrebni za pravne svrhe ili ako su potrebni za sigurnost sustava.
  • GDPR vam daje pravo ograničenja obrade vaših osobnih podataka. Ako ne želite da tvrtka koja prikuplja vaše podatke ih dalje obrađuje, ali niste u mogućnosti zatražiti njihovo brisanje (npr. zbog pravnih razloga), imate pravo zatražiti da ograniče obradu vaših podataka. To znači da tvrtka neće smjeti obrađivati vaše podatke za druge svrhe, osim ako ne dobije vaš pristanak ili ako je to potrebno zbog pravnih razloga.
  • GDPR vam daje pravo na prenosivost podataka. Ako tvrtka koja prikuplja vaše podatke koristi automatizirane postupke za obradu podataka, imate pravo zatražiti da vam vaši podaci budu dostupni u strukturiranom, često korištenom i strojno čitljivom obliku. To vam omogućava da vaše podatke prenesete drugoj tvrtki koja ih može obrađivati na zakonit način.

Što se događa ako se ne pridržavate GDPR-a?

Ako se ne pridržavate GDPR-a, možete biti kažnjeni s visokim novčanim kaznama. GDPR predviđa dvije vrste kazni: administrativne i pravne.

Administrativne kazne se izriču od strane nacionalnih tijela za zaštitu podataka. Kazne mogu biti do 20 milijuna eura ili 4% godišnjeg globalnog prometa (onoga što tvrtka zaradi), ovisno o tome koja je veća. Administrativne kazne se izriču u slučajevima manjeg prekršaja GDPR-a, poput nepoštivanja rokova za odgovor na zahtjeve građana o pristupu njihovim podacima.

Pravne kazne se izriču od strane sudova. Pravne kazne se izriču u slučajevima težih prekršaja GDPR-a, poput neovlaštenog prikupljanja ili obrade osobnih podataka.

Osim novčanih kazni, nepoštivanje GDPR-a može imati i druge posljedice za tvrtke. Na primjer, tvrtke mogu izgubiti povjerenje korisnika i pojaviti se negativne vijesti u medijima, što može imati negativan utjecaj na njihovo poslovanje.

Sve u svemu, nepoštivanje GDPR-a može dovesti do visokih kazni i drugih posljedica za tvrtke, stoga je važno da se pridržavaju pravila i obveza prema GDPR-u.

Budućnost GDPR-a i njegov utjecaj na internet

Budućnost GDPR-a i njegov utjecaj na internet još su uvijek neizvjesni. GDPR je tek stupio na snagu 2018. godine i još se pokazuje koliko će biti uspješan u ostvarivanju ciljeva zaštite osobnih podataka.

Jedna od glavnih promjena koje je GDPR donio jest da je stavio veće obveze na tvrtke koje prikupljaju osobne podatke korisnika. Tvrtke su sada dužne dati jasne i razumljive informacije o tome što se s tim podacima radi, zašto se prikupljaju i kako će se koristiti. Također, tvrtke su dužne odgovarati na zahtjeve korisnika o pristupu njihovim podacima i ispravljanju neispravnih podataka.

S druge strane, GDPR je dao korisnicima interneta veća prava u vezi s njihovim osobnim podacima. Korisnici imaju pravo znati što se događa s njihovim podacima, pristupiti im, ispraviti ih ili zahtijevati njihovo brisanje. Ovo je važno jer su mnogi korisnici interneta ranije bili u neznanju o tome što se događa s njihovim osobnim podacima nakon što ih daju tvrtkama putem interneta.

U budućnosti, GDPR može imati utjecaja na internet na nekoliko načina. Prvo, može dovesti do povećanja sigurnosti osobnih podataka korisnika. Tvrtke će se morati pridržavati pravila o obradi osobnih podataka i moći će biti kažnjene ako ih ne poštuju. Ovo može smanjiti rizik od prijevara i krađe podataka na internetu.

Drugo, GDPR može dovesti do promjena u poslovanju tvrtki na internetu. Tvrtke će se morati prilagoditi novim pravilima i obvezama prema GDPR-u, što može zahtijevati promjene u tehnologiji i poslovnim procesima. Ovo može utjecati na konkurentnost tvrtki i način na koji se posluje na internetu.

Treće, GDPR može dovesti do promjena u načinu na koji se prikupljaju i koriste osobni podaci na internetu. Tvrtke će možda morati promijeniti način na koji prikupljaju podatke i smanjiti količinu podataka koje prikupljaju. Ovo može dovesti do smanjenja personalizacije i ciljane reklame na internetu.

Zaključak

GDPR je važan zakon koji pruža dodatnu zaštitu osobnih podataka građana EU-a i jača njihova prava u vezi s tim podacima. GDPR je važan jer se bavi pitanjima zaštite osobnih podataka u digitalnom dobu i pruža pravila i smjernice za sigurno i zakonito obrađivanje tih podataka.

Tvrtke trebaju imati u vidu GDPR pri prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka svojih korisnika i zaposlenika, jer nepoštivanje pravila može dovesti do visokih novčanih kazni. Sve u svemu, GDPR je važan zakon koji će sigurno imati utjecaja na internet i način na koji se prikupljaju i koriste osobni podaci na internetu.

Imate dodatnih pitanja?

Kontaktirajte nas

    Naš blog