Početna stranicaOsnovni pojmovi

Što je ROI?

Što je ROI?

ROI je skraćenica za “return on investment” (povrat ulaganja), a to je mjera koja se koristi za procjenu učinkovitosti investicije.

ROI se obično izračunava kao omjer između dobiti ili gubitka koji je investicija donijela i ukupnog iznosa investicije.

ROI se može koristiti za procjenu učinkovitosti različitih vrsta investicija, uključujući investicije u dionice, nekretnine, marketing, projekte i druge aktivnosti.

Kako izračunati ROI?

ROI se obično izračunava kao omjer između dobiti ili gubitka koji je investicija donijela i ukupnog iznosa investicije. Može se izračunati na sljedeći način:

ROI = (neto dobit / ukupni iznos investicije) x 100

Na primjer, ako je neto dobit od investicije iznosio 120 dolara, a ukupni iznos investicije iznosio 1000 dolara, ROI bi se izračunao ovako:

ROI = (120 / 1000) x 100 = 12%

To znači da je investicija donijela 12% povrata na uloženi iznos.

Važno je napomenuti da ROI ne uzima u obzir vrijeme u kojem se investicija ostvarila, pa se stoga ne preporučuje koristiti samo ROI za procjenu učinkovitosti investicije.

Umjesto toga, trebalo bi koristiti druge mjere, poput IRR (internal rate of return) ili NPV (net present value), koje uzimaju u obzir vrijeme i time daju bolju procjenu učinkovitosti investicije.

Kako povećati ROI?

Kako povećati ROI?

ROI (Return on Investment) označava odnos između dobitka i uloženog novca. Povećanje ROI-a je važno za svakog poslovnog vlasnika, jer pokazuje koliko je investicija isplativa.

Postoji nekoliko načina na koje možete povećati ROI u svom poslovanju.

Povećajte svoje prihode

Jedan od najboljih načina za povećanje ROI-a je povećanje prihoda. To možete postići povećanjem prodaje postojećih proizvoda ili usluga, prodajom novih proizvoda ili usluga, ili povećanjem cijena.

Smanjite svoje troškove

Drugi način za povećanje ROI-a je smanjenje troškova. To možete postići pregledom svojih troškova i traženjem načina da ih smanjite, poput kupnje na veleprodajnim cijenama ili pregovaranjem o nižim cijenama sa dobavljačima.

Povećajte svoj ciklus plasmana

Ciklus plasmana označava vrijeme koje je potrebno da se proizvod ili usluga prodaje i prihodi se realiziraju. Povećanje ciklusa plasmana može dovesti do povećanja ROI-a jer će se u tom vremenu povećati i prihodi.

Povećajte svoj ciklus zadržavanja

Ciklus zadržavanja označava vrijeme koliko dugo kupac koristi vaš proizvod ili uslugu. Povećanje ciklusa zadržavanja može dovesti do povećanja ROI-a jer će se u tom vremenu povećati i prihodi.

Dodajte dodatne usluge ili proizvode

Povećanje broja proizvoda ili usluga koje nudite može dovesti do povećanja prihoda i time povećati ROI. To možete postići razvojem novih proizvoda ili usluga koje se dopunjuju sa postojećim, ili pružanjem dodatnih usluga koje će dodati vrijednost za kupce.

Diversificirajte svoje poslovanje

Diversifikacija poslovanja znači da se posvećujete više od jedne vrste proizvoda ili usluge. To može pomoći u smanjenju rizika i povećanju ROI-a jer se prihodi neće ovisiti samo o jednom proizvodu ili usluzi.

Sve navedene metode mogu pomoći u povećanju ROI-a u vašem poslovanju. Potrebno je pronaći način koji najbolje odgovara vašem poslovanju i implementirati ga da biste postigli željene rezultate.

ROI u online marketingu

Online marketing se sve više koristi kao efikasan način za promoviranje proizvoda i usluga te stjecanje novih kupaca.

Međutim, kao i sa svakim marketinškim aktivnostima, važno je imati na umu njihovu učinkovitost i vratnost ulaganja.

To je gdje dolazi do izražaja pojam ROI (Return on Investment), odnosno povrat na ulaganje.

Kao što se to već ranije napisali, ROI se odnosi na odnos između uloženog novca i dobivenih rezultata.

U online marketingu, to se odnosi na ulaganje u razne online aktivnosti, poput oglašavanja, SEO optimizacije i društvenih medija, te dobivene rezultate u obliku povećane prodaje ili novih kupaca.

Kako bi se mjerio ROI u online marketingu, potrebno je prvo definirati ciljeve i očekivanja.

To može biti povećanje prodaje za određeni postotak, povećanje prometa na web stranici ili povećanje broja pretplatnika na e-mail listu. Nakon toga, potrebno je pratiti i mjeriti rezultate te ih usporediti s uloženim novcem.

ROI se može mjeriti na različite načine, ali jedan od najjednostavnijih je izračunavanje omjera između dobivenih rezultata i uloženog novca.

Na primjer, ako je uloženo 1000 kn u oglašavanje i dobiveno je 10.000 kn prodaje, ROI iznosi 10.

To znači da se za svaki uloženi kuna dobio deset puta veći profit.

Prikladnim mjerenjem ROI-a u online marketingu, tvrtke mogu odlučiti koja su im aktivnosti najučinkovitije i gdje je najbolje ulagati svoj novac.

Ovo im omogućuje da usmjere svoje resurse na aktivnosti koje donose najveću vratnost te da izbjegnu one koje ne daju zadovoljavajuće rezultate.

Kao i sa svakim marketinškim aktivnostima, važno je imati na umu da ne postoji jedinstvena formula za izračunavanje ROI-a u online marketingu.

Ovisno o ciljevima i očekivanjima, mjerenje ROI-a može varirati.

Stoga je važno da se tvrtke prilagode i prilagode svoj način mjerenja ROI-a na način koji najbolje odgovara njihovim potrebama i ciljevima.

ROI u usporedbi s drugim mjerama uspjeha

Iako se ROI često koristi kao mjera uspjeha, postoje i druge mjere koje se mogu koristiti za procjenu uspjeha investicije.

Jedna od takvih mjera je IRR (internal rate of return), koja se bazira na istom principu kao i ROI, ali uzima u obzir i vrijeme trajanja investicije.

Na primjer, ako je ROI investicije 10% godišnje, ali traje samo jednu godinu, a druga investicija ima ROI od 5% godišnje, ali traje pet godina, IRR će pokazati da je druga investicija bolja.

Također, postoje i druge mjere poslovnog uspjeha koje se mogu koristiti za procjenu uspjeha investicije, poput pokazatelja profitabilnosti, pokazatelja likvidnosti i pokazatelja rasta.

Te mjere se mogu koristiti zajedno s ROI-om kako bi se dobila cjelovitija slika o uspjehu investicije.

Na kraju, važno je imati na umu da nijedna mjera uspjeha ne može dati potpunu sliku o uspjehu investicije.

Stoga, kada se koriste mjere uspjeha, važno je koristiti ih kao dio šireg pristupa procjeni uspjeha investicije i uzeti u obzir i druge faktore koji mogu utjecati na uspjeh investicije.

ROI u kontekstu rizika i troškova

Rizik je važan faktor koji treba uzeti u obzir pri procjeni uspjeha investicije. Ako je investicija visokorizična, čak i ako ima visok ROI u kratkom vremenu, postoji velika vjerojatnost da će dugoročno donijeti gubitke.

Stoga, kada se računa ROI, važno je uzeti u obzir i rizik investicije kako bi se dobila cjelovitija slika o njenoj učinkovitosti.

Također, troškovi su važan faktor koji treba uzeti u obzir pri procjeni uspjeha investicije. Ako se ulože veliki troškovi u investiciju, čak i ako ona ima visok ROI, mogla bi se pokazati kao neisplativa.

Važno je uzeti u obzir i troškove investicije pri računanju ROI-a kako bi se dobila cjelovitija slika o njenoj učinkovitosti.

Ukratko, kada se koristi ROI kao mjera uspjeha, važno je imati na umu da se rizik i troškovi također moraju uzeti u obzir kako bi se dobila cjelovitija slika o učinkovitosti investicije.

Samo tako se može donijeti prava odluka o tome je li investicija isplativa ili ne.

Kritike i ograničenja ROI-a kao mjere uspjeha

Iako se ROI često koristi kao mjera uspjeha, postoje i neke kritike i ograničenja koja treba imati na umu kada se koristi kao takva.

Jedna od glavnih kritika ROI-a je da se fokusira samo na financijske rezultate i ignorira druge aspekte poslovanja.

Na primjer, ako je cilj poslovanja povećanje broja korisnika ili poboljšanje kvalitete proizvoda, ROI neće u potpunosti odražavati te ciljeve jer se ne računa u njegov izračun.

Također, ROI ne uzima u obzir rizike koji su povezani s investicijom. Ako je investicija visokorizična, čak i ako ima visok ROI u kratkom vremenu, postoji velika vjerojatnost da će dugoročno donijeti gubitke.

Još jedno ograničenje ROI-a je da se obično fokusira na kratkoročne rezultate, a ignorira dugoročne posljedice investicije.

Na primjer, ako se uloži u projekt koji donosi velike prihode u kratkom vremenu, ali dugoročno dovodi do propasti poslovanja, ROI neće odražavati taj dugoročni negativni utjecaj.

Zbog tih i drugih ograničenja, važno je koristiti ROI kao dio šireg pristupa procjeni uspjeha investicije, uključujući i druge pokazatelje kao što su pokazatelji poslovnog uspjeha i rizičnosti investicije. Samo tako može se dobiti puna slika o učinkovitosti investicije.

Zaključak

U završnom paragrafu bloga o ROI-u, možemo zaključiti da je ROI važan pokazatelj uspješnosti investicija i omogućuje nam da odredimo koliko smo zaradili ili izgubili na nekoj investiciji.

To nam omogućuje da donesemo informirane odluke o tome gdje i kako uložiti naš novac u budućnosti.

Međutim, treba imati na umu da ROI nije jedini pokazatelj uspješnosti i da treba uzeti u obzir i druge faktore pri donošenju odluka o investicijama.

Imate dodatnih pitanja?

Kontaktirajte nas

    Naš blog