Pravne informacije

Descol j.d.o.o.

Sjedište: Ivana Meštrovića 2, Varaždin
OIB: 53108677616
MB: 05088038

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu.
Članovi uprave: Davor Vučina

IBAN: HR7525000091101486284
BIC/Swift: HAABHR22
Adresa banke: ADDIKO BANK d.d., Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Croatia